Asystent pasa ruchu

Asystent kierowcy ostrzega sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi przed nieplanowanym i niekontrolowanym zjechaniem z pasa ruchu, czyli przed potencjalnie jednym z najniebezpieczniejszych zagrożeń w ruchu drogowym. System Mobileye  mierzy odległość kół pojazdu od linii na drodze z obu stron. Badania przeprowadzone na flotach firmowych wykazały 65% spadek ilości wypadków tego typu w pojazdach wyposażonych w system wykrywania linii pasa ruchu.

Funkcja aktywuje się po przekroczeniu szybkości 55 km/h i działa tylko wtedy gdy nie użyjemy kierunkowskazu. 

Oryginalna nazwa funkcji: Lane Departure Warning (LDW)

Ostrzeganie przed kolizją z przodu

Asystent kierowcy ostrzega sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi przed kolizją z samochodem lub motocyklem jadącym z przodu. Nawet gdy utrzymywana jest bezpieczna odległość  do pojazdu  moment nieuwagi może skutkować wystąpieniem kolizji. System oblicza czas na podstawie danych o dystansie i relatywnej szybkości pomiędzy dwoma pojazdami i informuje 2,7 sekundy wcześniej o możliwości  wystąpienia kolizji. Ostrzega kierowcę w sytuacji krytycznej i zapobiega lub znacznie ogranicza skutki wypadku.

Funkcja ta aktywuje się od 30 km/h

Oryginalna nazwa funkcji: Forward Collision Warning (FCW)

Stały monitoring odległości

Ta funkcja asystenta kierowcy informuje o dystansie do pojazdu znajdującego się z przodu. Jeżeli użytkownik zbliży się bardziej, niż wynosi ustalona odległość (wyrażona w sekundach), urządzenie zaalarmuje kierowcę o niebezpieczeństwie. System działa we wszystkich warunkach pogodowych i każdym oświetleniu.  Mobileye  generuje sygnały ostrzegawcze w sytuacji gdy dystans między pojazdami jest niewystarczający do zachowania bezpieczeństwa.

Funkcja aktywuje się od 30 km/h

Oryginalna nazwa funkcji: Headway Monitoring and Warning (HMW)

Ostrzeganie przed kolizją z przodu

Ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi przed kolizją z pieszymi lub rowerzystami. 71% wypadków z udziałem pieszych ma miejsce w obszarach miejskich. System Mobileye  generuje sygnał ostrzegawczy na 2 sekundy przed wystąpieniem kolizji co daje wystarczająco dużo czasu kierowcy na właściwą reakcję.

Funkcja aktywna tylko w dzień i do 55 km/h

Oryginalna nazwa funkcji: Pedestrian Collision Warning (PCW)

Rozpoznawanie znaków drogowych

Ta funkcja asystenta kierowcy używana jest do informowania  i ostrzegania o ograniczeniach występujących na danym odcinku drogi. Rozpoznaje i interpretuje różne znaki drogowe, zarówno znaki  stojące z boku drogi, jak i znaki wyświetlane  na tablicach ponad drogą. Funkcjonalność obejmuje również rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości, która informuje kierowcę o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.

Oryginalna nazwa funkcji: Trafic Signs Recognition (TSR)

Inteligentne sterowanie światłami

Inteligentne sterowanie światłami pojazdu – automatyczne przełączanie ze świateł mijania na światła drogowe na nieoświetlonych drogach, jeżeli w pobliżu nie ma innych pojazdów. Funkcja wspomaga kierowcę w prawidłowym użyciu świateł drogowych i unikaniu oślepiania innych użytkowników dróg.

Oryginalna nazwa funkcji: Intelligent High Beam Control (IHC)

Mobileye Shield+

Mobileye Shield+ jest systemem unikania kolizji zaprojektowanym specjalnie z myślą o autobusach i innych dużych pojazdach działających w zatłoczonym środowisku miejskim.

Oprócz sześciu standardowych funkcji ratowania życia w systemie z jedną kamerą, Mobileye Shield + oferuje monitorowanie martwej strefy z boków pojazdu.